Friday, February 19, 2021

Niechlubna punktacja kredytowa a hipoteka – co musisz wiedzieć?

Ważne jest, aby od samego początku podkreślić, że nie powinieneś zakładać, że posiadanie mniej niż doskonałej historii kredytowej uniemożliwi Ci uzyskanie hipoteki. Nie oznacza to, że pożyczkodawcy będą witać z otwartymi ramionami tych, którzy mają niekorzystne kredyty, ale niekoniecznie musi to być przeszkodą.

Więc czym jest niekorzystny kredyt?

Jest to szerokie pojęcie odnoszące się do każdego minusa w pliku kredytowym wprowadzonego w wyniku braku lub opóźnienia płatności. Może to być wszystko, od zwykłego spóźnienia za płatność po zaleganie z rachunkiem kredytowym i tak dalej.

Zawsze, gdy zgadzasz się na jakąkolwiek umowę finansową (np. Zaciągasz kredyt karta, umowa na telefon komórkowy lub płatność za założenie konta, taka jak ta w przypadku rachunków za media) kredytodawca będzie sporządzał raport co miesiąc do agencji kredytowych. Raport będzie odzwierciedlał Twój stan płatności i czy zostały dokonane na czas. Jeśli nie dokonasz płatności w miesiącu, w którym jest ona należna, firma finansowa zarejestruje „opóźnioną płatność” za ten miesiąc i zaznaczy to w raporcie. Jeśli będziesz pomijał więcej płatności pod rząd, raport końcowy zwiększa się co miesiąc na Twoją niekorzyść i tak dalej. Jeśli przegapisz sześć płatności z rzędu wierzyciel zarejestruje tę płatność jako zaległą płatność i zwykle ją przejdzie Twoje akta do firmy windykacyjnej. W niektórych okolicznościach domyślny może zostać rozwiązany przez Sąd, aby pomóc pożyczkodawcy w odzyskaniu pieniędzy, które jesteś winien i taki fakt zostałby zarejestrowany jako wyrok sądu okręgowego dotyczący Twojej dokumentacji kredytowej w „Dokumentach publicznych”. Ważne jest, aby pamiętać, że do takiego stanu rzeczy może doprowadzić każdy, komu przekazujesz pieniądze.

Jak to wszystko wpływa na Twój wniosek o kredyt hipoteczny?

Trudna prawda jest taka, że typowi pożyczkodawcy raczej nie zgodzą się na udzielenie pożyczki, jeśli ostatnio miałeś niekorzystny kredyt - to znaczy liczą wszelkie przypadki w ciągu ostatnich dwóch lat (24 miesiące). Pożyczkodawcy mogą być bardziej elastyczni w stosunku do poprzednich jeśli chodzi o niekorzystny kredyt poza tym okresem, szczególnie jeśli dług był później opłacony w całości, mogą jednak poprosić o wyższą zaliczkę niż zwykle (tj może wynosić od 15 do 40%).

Niektóre długi są traktowane inaczej - na przykład, jeśli domyślnie korzystasz z usług operatora telefonii komórkowej, a obciążenie wynosi mniej niż 500 zł pożyczkodawcy będą życzliwi lub, w niektórych przypadkach, będą mieli nawet politykę ignorowania ten rodzaj długu. Zarówno dlatego, że wykonawcy telefonii mają tendencję do odrzucania niewypłacalności i ponieważ są to kwestie prawie niemożliwe do zakwestionowania. Na szczęście jest też kilka banków które uwzględnią również zakres kredytu problemów – patrząc na Twoją sytuację finansową w szerszym kontekście.

Ważne jest, aby być przygotowanym na wyjaśnienie wszelkich przeciwności kredyt, a pierwszym, najważniejszym krokiem jest wiedzieć dokładnie, co zobaczy potencjalny pożyczkodawca, kiedy sprawdzi Twoje dane kredytowe. Musisz więc w pierwszej kolejności sam zobaczyć wszystkie dane zgłoszone do wszystkich agencji informacji kredytowej powyżej. Jeśli znajdziesz niekorzystny kredyt w swojej dokumentacji - zapisz, dlaczego to się stało i jakie były tego dokładne okoliczności (wielu pożyczkodawców, okaże zrozumienie, jeśli np. doświadczyłeś osobistej traumy lub przechodziłeś trudny okres). Oczywiście ważne jest, aby przejść dalej i wyjaśnić, co się zmieniło i jak odzyskałeś kontrolę nad swoimi finansami – co będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w najnowszej historii kredytowej.

Tuesday, December 15, 2020

Czy chwilówki zmienią się w kredyty?

Czy chwilówka może stać się – oczywiście z biegiem czasu – kredytem? Naturalnie takie założenie jest bardzo odważne i… absurdalne. Niemniej niektóre zjawiska na polskim rynku pożyczkowym świadczą o tym, że obydwie formy zobowiązań mogą pod względem formalnym znacznie zbliżyć się do siebie. Sprzyja temu obecna sytuacja gospodarcza i Tarcza Antykryzysowa, przyjęta – co ciekawe – by ratować polską gospodarkę.

Tarcza a chwilówki – prosta zależność

Żyjemy w czasach, w których stopy procentowe są relatywnie niewielkie. Oznacza to rzecz jasna zmniejszone dochody po stronie firm pożyczkowych, wynikające m.in. z niskiego oprocentowania chwilówek. Wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej znacznie pogłębiło kłopoty pożyczkodawców, gdyż zmusiło ich do znacznego ograniczenia przychodów pozaodsetkowych. Owszem – z punktu widzenia firm i osób pożyczających pieniądze jest to korzystne rozwiązanie, ale jeśli chodzi o firmy pożyczkowe, już tak różowo nie jest. Faktem jest, że większość przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją chwilówek, uzyskuje swoje dochody głównie z odsetek. Niemniej ograniczenie przychodów (przy relatywnie niskich stopach procentowych), wymusza wprowadzenie oszczędności, co dla małych pożyczkodawców może się okazać zgubne.

Słaby rynek, słabe perspektywy

Problem ten jest o tyle istotny, gdyż przed ostatnim kryzysem branża pożyczkowa i tak redukowała swoje udziały w rynku kredytowym. Według danych przesłanych do Biura Informacji Kredytowej, pożyczki chwilówki w 2019 roku stanowiły mniej niż 10 procent wszystkich pożyczek i kredytów. Spadek ten jest dla branży bardzo bolesny, gdyż jeszcze kilka lat temu notowała ona bardzo wysokie zyski, wynikające przede wszystkim z braku świadczeń socjalnych i trudnej sytuacji finansowej rodzin. W ostatnich latach trend się zmienił, głównie ze względu na te właśnie formy wsparcia.

Wracając do tematu, firmy oferujące chwilówki może i (w większości) przetrwały okres lockdownu, ale – nawet po jego zakończeniu – nie notują one tak wysokich zysków jak jeszcze na początku 2020 roku. Kryzys najmniej odbił się na firmach, których podstawą działalności były chwilówki online. Co ciekawe, niektóre z nich zaliczyły nawet wzrost jeśli chodzi o zainteresowanie tą krótkoterminową formą zobowiązań. Powody, dzięki którym tak się stało, są już chyba wszystkim znane.

Co czeka branżę w 2021 roku?

Niestety, prognozy dla branży pożyczkowej nie są zbyt optymistyczne. Trudno przypuszczać, by na rynku mogło w ciągu najbliższych miesięcy wydarzyć się coś, co doprowadziłoby do perspektywicznych zmian w sytuacji firm pożyczkowych. Pierwsze oznaki kryzysu już widać – na rynku jedynie pojedyncze podmioty oferują pierwszą pożyczkę za zero procent. Poza tym wiele firm pożyczkowych już zniknęło z kredytowej mapy Polski, przy czym nowych „graczy” trudno szukać, gdyż ich zwyczajnie nie ma. Efektem wprowadzonych zmian jest też rosnący brak konkurencyjności, który prowadzi do monopolizacji rynku. W efekcie pożyczki chwilówki są już udzielane na znacznie bardziej zaostrzonych zasadach. Czy to oznacza, że pod tym względem dogonią one już w najbliższym czasie kredyty gotówkowe?

Podsumowanie

W momencie, w którym uzyskanie chwilówki będzie prawie tak samo trudne jak uzyskanie kredytu, branża ta prawdopodobnie przestanie istnieć. Wymuszenie redukcji oprocentowania w połączeniu z obniżeniem dopuszczalnych zysków pozaodsetkowych, jeszcze bardziej upodobni pożyczki chwilówki do typowego kredytu. I ten sposób – przynajmniej od strony formalnej – chwilówka stanie się kredytem udzielanym na nieco innych zasadach.

Wednesday, October 21, 2020

Pożyczki krótkoterminowe – przykładowe zastosowania

Nie ulega wątpliwości, że pożyczki krótkoterminowe, nazywane również chwilówkami, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wielu osób. Jest to spowodowane takimi czynnikami jak chociażby szerokie możliwości wykorzystania środków pochodzących z tego rodzaju zobowiązań. Chwilówki dają nam tutaj naprawdę szerokie pole manewru, a poza tym można je uzyskać dosyć szybko – również termin ich spłaty jest krótki, dlatego też należy naprawdę odpowiedzialne podejść do oceny całościowej sytuacji.

Chwilówki mogą świetnie się sprawdzić w przypadku osób, które mają stabilne przychody i nie mają problemów ze swoim budżetem, niemniej jednak z jakiegoś powodu w ich życiu pojawia się nagła potrzeba dokonania określonego zakupu. Może tak być chociażby w przypadku natrafienia na świetną okazję cenową, która jest ograniczona czasowo – jeśli jesteśmy przykładowo na etapie oczekiwania na wypłatę, a tego rodzaju wydatek bezproblemowo zmieściłby się w naszym planie finansowym, chwilówka może być świetną opcją, gdy nie możemy czekać. Ten rodzaj zobowiązania charakteryzuje się bowiem krótkim terminem spłaty, a także zazwyczaj dosyć niewysokimi kwotami, jakie możemy pożyczyć. Jest to więc narzędzie przeznaczone typowo do niewielkich, aczkolwiek pilnych wydatków.

Pożyczka krótkoterminowa może się sprawdzić również w takich sytuacjach, jak między innymi zakup prezentu, o którym zapomnieliśmy, a który chcemy wręczyć bliskiej nam osobie w określonym, niedługim terminie. Jak zatem widać, chwilówka może okazać się przydatna w sytuacjach, które wymagają od nas pewnego rodzaju szybkości – proces wnioskowania o tego rodzaju pożyczkę przebiega zazwyczaj sprawnie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tego rodzaju zadłużenie często wiąże się z wysokimi kosztami całkowitymi, a zatem nie powinno być wykorzystywane w sytuacjach, w których mamy problemy finansowe, czy też nasz wydatek nie ma pilnego charakteru. Warto jednak także mieć na uwadze, że w przypadku pożyczek krótkoterminowych dosyć często można natrafić na naprawdę interesujące promocje – niejednokrotnie można wówczas liczyć nawet na zerowe koszty zobowiązania.

Warto mieć zatem naprawdę gruntowne rozeznanie na rynku chwilówek i wiedzieć, jakie istnieją w tym zakresie możliwości. Zawsze należy również dokonać oceny własnego budżetu i określonych ofert, podobnie jak przyjrzeć się dokładnie wszelkim okolicznościom towarzyszącym, które mogą mieć wpływ na naszą ostateczną decyzję. Nigdy nie należy zaciągać zobowiązań, które są ponad nasze siły. Odpowiedzialne podejście do kwestii finansowych jest bardzo ważne, dlatego też nie powinniśmy bagatelizować konieczności zaangażowania się w czynności analityczne, które czekają na nas w całościowym procesie decyzyjnym. Wiele osób traktuje chwilówki dosyć niefrasobliwie i zaciąga je bez większego zastanowienia, ale nietrafione wybory w kwestiach związanych z naszym budżetem mogą mieć naprawdę negatywne konsekwencje, dlatego taka postawa nie jest rozsądna.

Wednesday, August 5, 2020

Podstawowe elementy ofert kredytów samochodowych

Bez wątpienia oferty kredytów samochodowych składają się z wielu rozmaitych elementów. Niejednokrotnie oddziałują one wzajemnie na siebie, a z całą pewnością kształtują całościowy obraz konkretnej propozycji dotyczącej wymienionego wcześniej zobowiązania finansowego, zobacz oferty na www.17bankow.com. Dzisiejszy artykuł poświęcony jest podstawowym zagadnieniom, na jakie trzeba zwrócić uwagę przy analizie ofert kredytów samochodowych. To jednak tylko fundamentalne kwestie – istnieje również szereg istotnych detali, których nie można pomijać w swoich kalkulacjach.

Całkowite koszty zadłużenia – oprocentowanie i opłaty dodatkowe

Bardzo ważne jest to, aby sprawdzić, ile właściwie zapłacimy za możliwość za skorzystanie z dodatkowego źródła finansowania, jakim jest kredyt samochodowy. Oprócz otrzymanej kwoty trzeba będzie bowiem zwrócić bankowi również naliczone odsetki oraz koszty dodatkowe. Wiele osób w swoich przemyśleniach skupia się tylko na oprocentowaniu, niemniej jednak jest to błąd. Może się zdarzyć, że będzie ono atrakcyjne, za to pojawią się wysokie opłaty dodatkowe. Trzeba mieć to na uwadze podczas weryfikacji dostępnych na rynku ofert.

Okres kredytowania – dlaczego jest ważny i jakie ma znaczenie?

Duże znaczenie ma także czas trwania zobowiązania. Okres kredytowania mówi nam nie tylko o tym, jak długo będziemy związani umową z bankiem z tytułu naszego długu. Ma on także wpływ na całkowite koszty zadłużenia oraz na wysokość comiesięcznych rat. Przykładowo krótki okres kredytowania może zmniejszyć koszty całkowite, ale również sprawić, że raty będą wyższe. Z kolei dłuższy okres kredytowania nieraz obniża raty, za to podwyższa całkowite koszty. Jak widać poszczególne części składowe ofert mają na siebie spory wpływ.

Wysokość rat, szczegóły ofert i okoliczności towarzyszące

Zawsze trzeba przyjrzeć się ofercie kredytu samochodowego w sposób kompleksowy. Musimy zgromadzić wszelkie dane, również te szczegółowe. Detale w finansach niejednokrotnie mogą mieć decydujące znaczenie i trzeba mieć tego świadomość. Potrzebna jest nam zatem wieloaspektowa analiza dostępnych na rynku propozycji, ponieważ bez niej trudno jest uzyskać pełny obraz sytuacji. Trzeba pamiętać o tym, aby naprawdę przyłożyć się do przeprowadzanych działań.

Wednesday, May 27, 2020

Zalety i wady kredytu gotówkowego

Kredyty gotówkowe są dość specyficzne i przypominają pożyczki oferowane przez różnego rodzaju instytucje finansowe. Jak w każdym przypadku tak i tutaj są zalety i wady. W tym artykule poznamy zalety i wady kredytów gotówkowych na tle innych produktów finansowych, a najlepsze oferty wybierzesz na 17bankow.com.

Jedną z głównych zalet kredytu gotówkowego jest prostota jego otrzymania. W tym przypadku procedury badania zdolności kredytowej są znacznie ograniczone. Kredytobiorca nie musi dostarczać tak wielu dokumentów jak w przypadku na przykład kredytu hipotecznego czy inwestycyjnego. Tutaj zazwyczaj wystarczy dowód osobisty i jakich dokument potwierdzający otrzymywanie jakichkolwiek dochodów. Jest to oczywiście znaczne ryzyko dla banku, który chce się zabezpieczyć i dalej wynika z tego dość sporo wad tego kredytu. Ponieważ procedura przyznawania kredytu gotówkowego jest tak prosta nie trwa to zbyt długo i tutaj pojawia się kolejna zaleta czyli szybka decyzja i przelew środków na konto kredytobiorcy. Oczywiście bank musi sprawdzić klienta w centralnej ewidencji czy nie ma już zbyt wielu kredytów i czy będzie w stanie spłacić taki kredyt. Kolejną zaletą wynikającą z prostej procedury są niskie wymagania wobec osoby chcącej uzyskać taki kredyt. Ponieważ procedura sprowadza się do zaświadczenia o stałych dochodach klient nie musi wykazywać dodatkowych rzeczy jak wkład własny w inwestycje czy bizneplan. Z niskimi wymaganiami jest także ściśle związana zaleta braku zabezpieczeń z nielicznymi wyjątkami gdzie potrzebne jest poręczenie osób trzecich, przeważnie ma to miejsce gdy klient nie ma zbyt wysokich dochodów. Kredyty gotówkowe są bardzo popularne ponieważ na rynku jest bardzo wiele ofert tego typu, wiele instytucji finansowych oferujących takie kredyty to duża konkurencja przez co warunki są dość atrakcyjne w wielu przypadkach. Możliwości otrzymania takiego kredytu są bardzo duże i można go otrzymać także przez internet bez wychodzenia z domu. I na koniec przede wszystkim jedną z głównych zalet jest możliwość otrzymania kredytu gotówkowego na co tylko chcemy, czyli na dowolny cel konsumpcyjny.

Kredyty gotówkowe to nie tylko zalety ale i także wady, których być może jest nawet więcej niż tych pierwszych. Rzućmy okiem na te najważniejsze, po pierwsze jako że kredyt jest łatwy do otrzymania bank staje przed pewnym ryzykiem które musi sobie jakoś zrekompensować, a robi to nakładając stosunkowo wysokie oprocentowanie oraz prowizje za udzielenie. Kolejną wadą może być stosunkowo niska kwota takiego kredytu. Bank chce dywersyfikować ryzyko, więc woli udzielić więcej kredytów na niższe kwoty ponieważ jak wiadomo mniejszy kredyt jest łatwiej spłacić, wynika to nie tylko z rozmysłu banku ale także jest regulowane prawnie gdzie maksymalna wysokość takiego kredytu może wynieść 80 tys złotych. Kolejną wadą może być krótki okres kredytowania od kilku miesięcy do kilku lat, dla kredytodawcy tak sytuacja jest na rękę ponieważ może wykorzystać pieniądze kilka razy w danym okresie czasu a więc za każdym razem może pobrać prowizję i dodatkowo zarobić. Niezbyt jawną wadą może się okazać zwiększenie możliwości wpadnięcia w pętlę kredytową. Ponieważ zwykły konsument może wziąć taki kredyt na dowolny cel bez większych problemów, nie musi się szczególnie nad tym zastanawiać co może prowadzić do zbytniej “rozrzutności”, przez co może zabraknąć pieniędzy na spłatę przez co trzeba będzie zaciągnąć kolejny kredyt na spłatę poprzedniego, a prowizje i oprocentowanie cały czas podnoszą kwotę jaką trzeba spłacić. Wad może nie jest tak dużo ale warto by się zastanowić czy ich znaczenie nie jest większe od znaczenia zalet.